Η νέα απόφαση για τα 600 € των επιστημόνων

1.Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους εξακοσίων (600€), στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες ως αυτοί εξειδικεύονται, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 2.Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, […]

Read More »

Οδικός Χάρτης Εξόδου

Ο “οδικός χάρτης εξόδου” από την καραντίνα έχει δύο φάσεις, με χρονική απόσταση δύο μηνών και η «γέφυρα ασφαλείας» της 2ης φάσης ακολουθεί μια διαδρομή επτά σταδίων: Αρχικά, στις 4 Μαΐου, σε 1ο στάδιο, θα επιτραπούν οι μετακινήσεις, αλλά όχι εκτός νομών κατοικίας για 15 ημέρες και με εξαίρεση τα νησιά. Επίσης, τη Δευτέρα 4 […]

Read More »

11 βήματα για την “Ανάσταση” της Οικονομίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς κατέθεσε μια δέσμη προτάσεων για την διαδρομή επιστροφής στην κανονικότητα και την «ανάσταση» της οικονομικής ζωής του τόπου. Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. έχει κάνει σαφές πως υποστηρίζει όλα τα μέτρα της Κυβέρνησης για την προστασία της υγείας, ως προτεραιότητα. Άλλωστε, η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας δίνει σήμερα στον επιχειρηματικό […]

Read More »

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 02.20 Υλοτομία 02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης […]

Read More »

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων

Προκυρήχθηκε η αναγγελθείσα νέα Δράση του ΕΣΠΑ που επιδοτεί τους τόκους των υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες: ✔ Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. […]

Read More »

ΟΑΕΔ: Πώς θα καταλάβετε αν δικαιούστε το επίδομα 400 ευρώ ως μακροχρόνια άνεργοι

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από την 1 Απριλίου 2019 έως και τις 16 Απριλίου 2020, παραμένουν άνεργοι έως και τις 16 Απριλίου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ). Οι δικαιούχοι μπορούν να μπουν στην ειδική πλατφόρμα, είτε […]

Read More »

Πώς θα δοθούν τα 600 ευρώ στους επιστήμονες

(Αναδημοσίευση από Εφημερίδα Καθημερινή) Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να δοθούν τα 600 ευρώ, χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία και αντιδράσεις στους κόλπους των επιστημόνων, αποδύονται πλέον οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, μετά την εσπευσμένη κατάργηση του προγράμματος οικονομικής στήριξης με τηλεκατάρτιση. Τα χρήματα που απαιτούνται θα δοθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ σύμφωνα με τον […]

Read More »

Vouchers επιστημόνων: Διαδικασία πληρωμών

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600 € (100 ώρες x 6 € ανά ώρα κατάρτισης) και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως: Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400 €. Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr έως και 12/4/2020 και ώρα 23:59, θα πληρωθούν από 16 […]

Read More »

Νέες προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων – επιστημόνων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020

Ανακοινώθηκαν νέες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 600 €. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β Η προθεσμία […]

Read More »

Επιπτώσεις του COVID σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Έκτακτη Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων και προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα) Το σημαντικότερο πρόβλημα που θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων είναι η έλλειψη ρευστότητας σε ποσοστό 74%. […]

Read More »