Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
Η απόφαση περιέχει αναλυτικά

– Ορισμούς
— Επιστρεπτέα προκαταβολή
— Προβληματική επιχείρηση
— Επιτόκιο αναφοράς
— Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
— Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
— Κύκλος εργασιών αναφοράς
— Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς:

– Τους δικαιούχους της ενίσχυσης
– Το ύψος της ενίσχυσης
– Την διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020.)
– Την διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
– Την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης
– Τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τις κυρώσεις

Για να κατεβάσετε την ΚΥΑ πατήστε ΕΔΩ