ΕΠΙΠΛΕΟΝ 43 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ B’ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ η 20η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 43 ερευνητικών έργων/πράξεων με συνολική δημόσια δαπάνη 25.673.276,78 ευρώ του B’ Κύκλου της δράσης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 535.649.026,80 ευρώ και αφορά το σύνολο των 1.038 ερευνητικών έργων της δράσης (Α’ και Β’ Κύκλου). Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 321.902.082,27 ευρώ αντιστοιχεί στα 587 έργα του Α’ Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 213.746.944,53 ευρώ αντιστοιχεί στα 451 έργα του Β΄ Κύκλου.