Επιπτώσεις και ευκαιρίες στο ελληνικό επιχειρείν

Για το επόμενο εξάμηνο, τα στελέχη των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας, εκτός από τις αρνητικές συνέπειες που είναι μείωση εσόδων (61%) και η έλλειψη ρευστότητας (47%), διαβλέπουν και ευκαιρίες, όπως η διερεύνηση νέων δραστηριοτήτων (60%), η αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου και στρατηγικής (56%) και η επανεξέταση της ψηφιακής στρατηγικής (46%).

Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις όσων συμμετείχαν στο ενημερωτικό webcast, για την παρουσίαση του προγράμματος συμβουλευτικής προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), “Advice for Small Business – ASB”, το οποίο επιδοτείται από την EBRD και διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η EY Ελλάδος, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Παρασκευή 24 Απριλίου. Το κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιδοτείται κατά 70%-75% από την EBRD.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρηματιών, βασικές ανησυχίες τους είναι πιθανή παγκόσμια ύφεση (69%) και τα προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαιακών πόρων (62%). Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις αναμένουν μείωση εσόδων, αλλά και το 17,5% αναμένει αύξησή τους.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΑ; «η επόμενη μέρα από την κρίση του COVID-19, θα βρει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας – από τη χρηματοδότηση, τη στρατηγική και το ανθρώπινο δυναμικό, έως τη χρηματοοικονομική διαχείριση, αλλά και την τεχνολογία – γίνονται πιο απαραίτητες από ποτέ, καθώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επισπεύσουν τον μετασχηματισμό τους, αλλάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο τους και αναπροσαρμόζοντας την κατανομή των κεφαλαίων τους».