Επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 στη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Έρευνα για τις αντιλήψεις των ταξιδιωτών

Εμείς, στο τμήμα ερευνών της εταιρείας ΚΕΔΡΟΣ διεξάγουμε αυτήν τη στιγμή, με αυτοχρηματοδότηση, έρευνα με τίτλο «Επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 στη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Έρευνα για τις αντιλήψεις των ταξιδιωτών» και θα θέλαμε να συμμετάσχετε σε αυτό, απαντώντας στις ερωτήσεις του συνημμένου ερωτηματολογίου.

Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, ο πρωταρχικός στόχος αυτής της έρευνας είναι να εντοπίσει τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ατόμων όταν αποφασίζουν να επιλέξουν έναν τουριστικό προορισμό ή μια δραστηριότητα. Συμπληρωματικά, η έρευνα επιδιώκει να εξακριβώσει την πιθανότητα ταξιδιού εντός του επόμενου χρόνου.

Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα εμπλουτίσουν τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών με κρίσιμες γνώσεις για τον σχεδιασμό των κατάλληλων τουριστικών προϊόντων.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ταξίδευαν για τουριστικούς λόγους ή / και συμμετείχαν σε οργανωμένες περιηγήσεις και ξεναγήσεις πριν την λήψη περιοριστικών μέτρων λόγω COVID 19.

Σημειώστε, επίσης, τα εξής:
✨ Η συμμετοχή σας σε αυτήν την έρευνα είναι εντελώς εθελοντική.
✨ Η συμμετοχή σας είναι ΑΝΩΝΥΜΗ.
✨Στο πλαίσιο της έρευνας ΔΕΝ ζητούνται προσωπικές πληροφορίες (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας) παρά μόνο στοιχεία κοινωνικο – δημογραφικού προφίλ (Φύλο, ηλικία, εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ως μέρος του συλλογικού κοινωνικο-δημογραφικού προφίλ της τουριστικής ζήτησης και είναι εντελώς απαραίτητα στην «ανάγνωση» των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν και θα αποσταλούν σε κάθε αρμόδιο φορέα.

Για να συμπληρωθεί αυτό το ερωτηματολόγιο θα χρειαστούν έως 5 λεπτά.

Εάν πιστεύετε, ανά πάσα στιγμή, ότι θέλετε να διακόψετε τη συμμετοχή σε αυτήν τη έρευνα, μη διστάσετε να το κάνετε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας.

Με εκτίμηση,

Για την ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

Ιωάννα Γάλλου, Πολιτικός Επιστήμων – Ερευνήτρια

Γενική Διευθύντρια

✨Για την ανακατεύθυνση στο ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ

✨ Η έρευνα θα “τρέχει” έως 31/05/2020.