Έρευνα για την επιχειρηματικότητα

Η έρευνα  διεξήχθη στην Περιφέρεια Αττικής, σε δείγμα μεγαλύτερο των 1.000 ερωτηθέντων, στο διάστημα από 12 έως 15 Απριλίου 2020.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αποκαλυπτικά για τις ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιούν οι πολίτες, τις αλλαγές στις αγοραστικές τους συνήθειες, για την εμπιστοσύνη τους στα ηλεκτρονικά καταστήματα, το πως αξιολογούν τις αγορές μέσω διαδικτύου, αλλά και για το ρόλο των Επιμελητηρίων στη νέα πραγματικότητα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας: εδώ