Κάθετη πτώση στην κίνηση των επισκεπτών και τις εισπράξεις στον χώρο του Πολιτισμού

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Ιούνιο 2020 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα.
• Τα Μουσεία, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη από τις 14 Μαρτίου 2020 σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), επαναλειτούργησαν στις 16 Ιουνίου 2020, λειτούργησαν δηλαδή συνολικά δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες. Από τη σύγκριση των στοιχείων του ως άνω χρονικού διαστήματος του
Ιουνίου του 2020 με τα στοιχεία του μηνός Ιουνίου του 2019, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 97,0%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 95,3% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 98,2%.
• Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 96,4%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 94,3%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 97,6%.
• Κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 παρατηρείται μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του έτους 2019 κατά 80,1% στους επισκέπτες των Μουσείων, κατά 78,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 86,7% στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Μουσείων από τις 14 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουνίου 2020.
• Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, παρατηρείται μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019 κατά 85,3% στους επισκέπτες, κατά 83,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 90,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Αρχαιολογικών χώρων από τις 14 Μαρτίου έως και τις 17 Μαΐου 2020.