Οδηγίες προς πολίτες και επιχειρήσεις και έντυπα

Όλες οι απαραίτητες οδηγίες προς τους πολίτες για τις μετακινήσεις τους προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους, καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα παρέχονται από την ιστοσελίδα https://forma.gov.gr/ , με ισχύ από Σάββατο 7/11 06:00.

Δείτε απευθείας τους τρόπους έκδοσης:
Βεβαίωση εργαζόμενου | Αποστολή SMS | Συμπλήρωση Εντύπου | Χειρόγραφη Βεβαίωση | Mετακινήσεις μαθητών/τριών

– Οδηγίες προς τους πολίτες (PDF)
– Οδηγίες προς τους πολίτες (DOC)