Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, με το οποίο θα στηρίξει τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων Μικρομεσαίων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας από το τραπεζικό σύστημα. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 συστάθηκε με τη με αριθμό ΥΑ 2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020 του υφυπουργού Ι. Τσακίρη, ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό τη χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων.