Αναστολή Προθεσμιών «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Αναστέλλονται για δύο μήνες οι προθεσμίες για τα ενταγμένα έργα του Α’ κύκλου της δράσης Αναστέλλονται για δύο μήνες οι προθεσμίες για τα ενταγμένα έργα του Α’ κύκλου της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική δημοσίευση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, «αναστέλλονται οι προθεσμίες από τις 11/3/2020 για δύο μήνες για:
– Την υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης.
– την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων σε αιτήματα ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,
– την υποβολή αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων των εκθέσεων επαλήθευσης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική δημοσίευση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, «αναστέλλονται οι προθεσμίες από τις 11/3/2020 για δύο μήνες για:
– Την υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης.
– την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων σε αιτήματα ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,
– την υποβολή αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων των εκθέσεων επαλήθευσης.