Συνεργασίες

Στρατηγικοί Συνεργάτες

[Φορείς Ακαδημαϊκής, Ερευνητικής, Επιχειρησιακής Συνεργασίας]

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών www.ekke.gr
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.uoa.gr
Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.aegean.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης www.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου www.uop.gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.aueb.gr
Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων www.itep.gr
Α.C.E. Hellas Α.Ε. www.ace-hellas.gr
Re.De.Plan Α.Ε. Consultants www.redeplan.gr
Neomeson www.neomeson.com