Ενδειτικό Πελατολόγιο

Οι πελάτες της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. απευθύνεται σε Έλληνες ή ξένους επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών, σε κοινοτικές, δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, αναπτυξιακές συμπράξεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς και άλλους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δημόσιος Τομέας

 

Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Αλεξάνδρα
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ
Γενικό Νοσοκομείο «Σωτηρία»
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά Άγ. Παντελεήμων
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο
Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου
Δήμος Αλίμου
Δήμος Ανωγείων
Δήμος Αργυρούπολης
Δήμος Αρτέμιδος
Δήμος Βάρης
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Δήμος Πρέβεζας
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου
ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης
ΕΥΔ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πλατρών
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης
Υπουργείο Εσωτερικών
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Βουλή των Ελλήνων
[Φορέας Λειτουργίας: Συνήγορος του Πολίτη]

Ιδιωτικός Τομέας

Ίδρυμα Όρους Σινά
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρηματικότητα για Όλους»
Comitech A.E.
Consortium SAFEGE – GIZ – IDOM
EEO Group Α.Ε.
Creta Gold Rafinery
Διεθνής Οργανισμός Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.)
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αργυρούπολης Α.Ε.
Ε.Κ.Α.Ρ.-Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού
Εκπαιδευτικός Όμιλος Intergraphics Α.Ε.
Ελληνική Εταιρεία Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων
Ευρωπαϊκή Έκφραση
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) Α.Ε.
Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης A.E.
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Print Master Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Synergon Διεθνής Συμβουλευτικός Όμιλος Α.Ε.
Stopain Φυσικοθεραπευτικών και συναφών ειδών
Ξενοδοχείο Blazer Suites Α.Ξ.Τ.Ε.