ΕΣΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων», αποσκοπεί στην ενίσχυση των δράσεων πολιτισμού και τέχνης από επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης.
Downloading το ενημερωτικό της Δράσης  👉https://anyflip.com/tlvex/etmz/