Ποιοι Είμαστε


Η Εταιρεία ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ Διεθνούς Εμπορίου – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε, υπό τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας, στο Ηράκλειο Κρήτης το 1986 και εγκαταστάθηκε στην Αττική το 1996. Η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της, στη Βούλα Αττικής, ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται από το 2006 στην Αργυρούπολη.

Η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διεξάγει έρευνες και μελέτες, συμμετέχοντας σε πλήθος επιχειρησιακών συνεργασιών και δικτυώσεων, αποσκοπώντας στη συσπείρωση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων και στην ανάπτυξη νέων προϊοντικών αγορών.

Τελευταία, η Εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητα της στο χώρο της δημοσιότητας και διοργάνωσης εκδηλώσεων, υλοποιώντας συνέδρια και προγράμματα ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η στρατηγική της Εταιρείας για την υλοποίηση των Έργων που αναλαμβάνει βασίζεται στην αρχή της παροχής λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, αξιοποιώντας τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες των στελεχών του πελάτη.

Όραμα της Εταιρείας είναι η παροχή, βέλτιστων ποιοτικά και τεχνικά, υπηρεσιών μέσα από μία σχεδιασμένη πορεία, όπου δεσμευτικό κριτήριο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών της.

Πρωταρχικός παράγοντας για την ομαλή εξέλιξη των εταιρικών εργασιών και των επιμέρους έργων αποτελεί η τήρηση κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου των δραστηριοτήτων εργασίας.

Επιπλέον, η εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου της συνάφειας των δραστηριοτήτων αποτελεί έναν επιπλέον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, κυρίως όσον αφορά στην ποιότητα των στοιχείων, στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων και στην εφικτότητα των προτάσεων.

Τα ισχυρά σημεία της ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. είναι:

  • Το επιστημονικό της προφίλ.
  • Εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα στα οποία προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών του Πελάτη.
  • Στελέχωση από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.
  • Άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του Ιδιωτικού Τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.
  • Ισχυρό και μεθοδολογικά ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.